Szybki kontakt: 792-276-238 (pn.-pt. 8:00-16:00) info@albatros-hurt.pl

Promocja specjalna - 500 punktów w programie lojalnościowym za każdą merytoryczną opinię o produkcie.
Np. za podzielenie się opinią o 20 produktach można w cenie 1zł netto nabyć produkt o wartości 50zł netto.
Oferta tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów, którzy dokonali u nas zakupu ocenianych produktów. Minimalna długość opinii to 200 znaków.
Promocja ważna do odwołania (standardowo jest to 200 punktów).

Polityka prywatności

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie:


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALBATROS Patryk Płóciennik z siedzibą w Łodzi przy ul. Dr. Seweryna Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8361714601, REGON 100569889 (Administrator).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a nami w celu realizacji umów/ zamówień  ( w tym w szczególności obsługi Państwa zamówień poprzez serwis internetowy, w którym zarejestrowaliście Państwo swoją firmę), a ponadto w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora.

Podczas rejestracji w serwisie oraz przy składaniu zamówienia mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do minimum, niezbędnego do realizacji zamówienia:
- do kontaktu: adres e-mail
- do wystawienia faktury: nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy
- do dostawy: nazwa firmy, imię nazwisko osoby kontaktowej, adres dostawy, numer telefonu do osoby kontaktowej

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator nie stosuje profilowania.
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. W każdym razie dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji transakcji/zlecenia zawartego z Administratorem wliczając w to czas przedawnienia się roszczeń. Administrator będzie też brał pod uwagę czas, w którym jest zobowiązany do zachowania danych i/lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, prosimy o taką informację drogą mailową lub na piśmie. Wówczas Państwa  adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziecie Państwo otrzymywać naszych newsletterów, ani innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.